A-huset på Vigersted Skole
 
A-huset på Vigersted skole er Ringsted Kommunes specialpædagogiske helhedslignende tilbud til normaltbegavede børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og evt. tilstødende gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
 
Tilbuddet i A-huset er organiseret som et sammenhængende og specialiseret undervisnings- og fritidstilbud, hvor de daglige aktiviteter er tilrettelagt ud fra enslydende pædagogiske principper.
 
Det helhedslignende tilbud har plads til ca. 20 elever fordelt fra børnehaveklasse til 10. klasse.
 
 
Lovgrundlag
 
Folkeskolelovens §20.2 (skoletilbud)
Folkeskolelovens §3.4 (SFO)
 
 
Beliggenhed og fysiske rammer
 
Vigersted Skole er en mindre landsbyskole med 250 elever fra begynderklasse til 9. klasse. Skolen ligger 7 km. nord for Ringsted.
 
A-huset har lokaler dels på selve skolen, dels i "den gamle inspektørbolig" på Snekkerupvej, der grænser direkte op til skolen.